Certifikáty

 

Certifikáty kvality

Základní snahou společnosti SVITAP s.r.o. je obstát v tvrdé konkurenci. Tuto snahu naplňujeme dosažením a udržením vysoké úrovné kvality výrobků a služeb zákazníkům. Již v roce 1999 získala společnost certifikát systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:1994, v součastnosti jsme držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO 9001:2009.

V roce 2007 obdržela společnost od Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky Českých obranných standardů ČOS 051622 (AQAP 2110).  
 
   
   

 

Certifikát Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

 

 
 
 
 
Rychlý kontakt